خسارت طوفان به باغ ها و مزارع کشاورزان شهرستان منوجان

طوفان به باغ ها و مزارع کشاورزان شهرستان منوجان خسارت وارد کرد. به گزارش خبرنگار فت فتو از منوجان، طوفان غافلگیرکننده شدید با سرعت بالا در روستاهای بخش مرکزی شهر منوجان باعث وارد شدن خسارات شدید به باغ های نخیلات و مزارع کشاورزان و در برخی موارد منازل ساختمانی را نیز دچار خسارت کرد. کشاورزانی که بادستهای […]

طوفان به باغ ها و مزارع کشاورزان شهرستان منوجان خسارت وارد کرد.

به گزارش خبرنگار فت فتو از منوجان، طوفان غافلگیرکننده شدید با سرعت بالا در روستاهای بخش مرکزی شهر منوجان باعث وارد شدن خسارات شدید به باغ های نخیلات و مزارع کشاورزان و در برخی موارد منازل ساختمانی را نیز دچار خسارت کرد.


کشاورزانی که بادستهای پینه بسته منتظربرداشت محصول خرمای خودبودند،متحمل این ضرروزیان شدند.

امیدواریم مسئولان ذیربط درشهرستان منوجان با بازدیدهای میدانی و بررسی وضعیت خسارات وارده درجهت جبران زحمات کشاورزان کمکهای مالی را ازطریق بیمه نخیلات و…به بخش کشاورزی تزریق کنند.
انتهای پیام/محمدیمنبع:آرمان
? خسارت طوفان به باغ ها و مزارع کشاورزان شهرستان منوجان