از تغییر کاربری غیرمجاز ۳ هزار ۸۵۷ متر مربع از اراضی کشاورزی در رودبار جنوب جلوگیری شد

حامد عمرانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب از آزاد سازی ۳ هزار و ۸۵۷ متر مربع اراضی کشاورزی در این شهرستان که به صورت غیر مجاز تغییر کاربری داده شده بود خبر داد. به گزارش “اقطاع خبر” حامد عمرانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب در تشریح جزییات این خبر افزود: در راستای حفظ […]

حامد عمرانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب از آزاد سازی ۳ هزار و ۸۵۷ متر مربع اراضی کشاورزی در این شهرستان که به صورت غیر مجاز تغییر کاربری داده شده بود خبر داد.

به گزارش “اقطاع خبر” حامد عمرانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب در تشریح جزییات این خبر افزود: در راستای حفظ و حراست از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم ،تغییر کاربری اراضی  کشاورزی ۳ هزار و ۸۵۷ مترمربع از اراضی کشاورزی رودبارجنوب که در آنها مستحدثات مسکونی ایجاد شده بود قلع و قمع گردید و مجدداً به کاربری کشاورزی اعاده گردید.

دادستان عمومی و انقلاب  شهرستان رودبارجنوب تاکید کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز شامل دیوارکشی، احداث بنا، فنس کشی و… بوده است.

این  مقام قضایی تصریح کرد: این آزادسازی ها در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی زراعی و باغی  صورت گرفته است.

انتهای پیام/امیر

از تغییر کاربری غیرمجاز ۳ هزار ۸۵۷ متر مربع از اراضی کشاورزی در رودبار جنوب جلوگیری شدمنبع:آرمان