ساخت سرویس بهداشتی توسط گروه جهادی در یک مدرسه در روستای بندگودرراین

ساخت سرویس بهداشتی به همت گروه جهادی پایگاه حضرت معصومه(س)حوزه کوثر ناحیه مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین(ع)به مناسبت هفته بسیج در مدرسه شهید مرتضی عسکری زاده روستای بند گودر راین ساخته شد. به گزارش فت فتوکرمان؛ ساخت سرویس بهداشتی به همت گروه جهادی پایگاه حضرت معصومه(س)حوزه کوثر ناحیه مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین(ع)به مناسبت هفته بسیج در […]

ساخت سرویس بهداشتی به همت گروه جهادی پایگاه حضرت معصومه(س)حوزه کوثر ناحیه مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین(ع)به مناسبت هفته بسیج در مدرسه شهید مرتضی عسکری زاده روستای بند گودر راین ساخته شد.

به گزارش فت فتوکرمان؛ ساخت سرویس بهداشتی به همت گروه جهادی پایگاه حضرت معصومه(س)حوزه کوثر ناحیه مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین(ع)به مناسبت هفته بسیج در مدرسه شهید مرتضی عسکری زاده روستای بند گودر راین ساخته شد.

مدرسه ابتدائی تنها مدرسه روستا می باشد که مشکل سرویس بهداشتی داشته که به کمک بسیجیان وسایل ساختمانی تهیه و ساخته گردید.

 
ساخت سرویس بهداشتی توسط گروه جهادی در یک مدرسه در روستای بندگودرراین

منبع: خــبرگزاری بســیج
? ساخت سرویس بهداشتی توسط گروه جهادی در یک مدرسه در روستای بندگودرراین