عقب ماندگی استان کرمان نسبت به مرحله صنعتی و فراصنعتی

فت فتو/کرمان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: به منظور هدفگذاری رشد اقتصادی سال آینده، ارزش افزوده هر یک از شهرستان های استان برای نخستین بار محاسبه شد که سهم بخش کشاورزی در عمده شهرستان ها بالاست و به لحاظ اقتصادی این مسئله نشان می دهد هنوز نسبت به مرحله فراکشاورزی که […]

فت فتو/کرمان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: به منظور هدفگذاری رشد اقتصادی سال آینده، ارزش افزوده هر یک از شهرستان های استان برای نخستین بار محاسبه شد که سهم بخش کشاورزی در عمده شهرستان ها بالاست و به لحاظ اقتصادی این مسئله نشان می دهد هنوز نسبت به مرحله فراکشاورزی که صنعتی و فراصنعتی است، عقب مانده تر هستیم یا در مراحل ابتدایی تر توسعه قرار داریم.

“جعفر رودری” عصر امروز سوم مهرماه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان درباره آخرین وضعیت بودجه ۱۴۰۰ استان اظهار کرد: ابلاغی بودجه هزینه ای امسال۹۸۱ میلیارد تومان بود که تاکنون ۴۷۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده و مربوط به دستگاه هایی است که از محل خزانه و توزیع استانی سازمان برنامه و بودجه استان حقوق دریافت می کنند.

وی افزود: ۳۳۵.۸ میلیارد تومان نیز ابلاغ تملک دارایی سرایه ای بوده که حدود ۴۲ درصد تاکنون تخصیص یافته و از این مبلغ ۴۳۶ میلیارد نقد و مابقی مربوط به اسناد است.

رودری بیان کرد: در بحث مبادله موافتنامه ها، کرمان جزو استان های پیشتاز است و بین ۸۸ تا ۹۰ درصد موافقتنامه ها مبادله شده و از دستگاه هایی که هنوز موافقتنامه مبادله نکرده اند درخواست داریم سریع تر کار را انجام دهند تا مشکل جذب اسناد را نداشته باشیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تصریح کرد: سال قبل جذب اسناد تقریبا انجام شد و رقمی حدود ۱۲ میلیارد تومان مربوط به دو دستگاه که بحث تبصره ۱۹ بود، جذب نشد اما در حال حاضر هیچ گیر اداری برای دریافت اسناد نداریم و باید مدیران حتما پیگیری کنند.

وی در ادامه با اشاره به چارچوب برنامه کلی اهداف و برنامه ریزی تحقق رشد ۸.۲ درصدی اقتصاد استان کرمان در سال آینده گفت: تاکید رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم تنظیم بودجه براساس برنامه محوری و نتیجه گرایی است و در این راستا در استان کرمان جلسات کارشناسی مرتب برگزار و هدفگذاری مشخش شده که به تهران ارائه خواهد شد و در صورت جمع بندی، سهم هر بخش اقصادی نهایی و به استان ابلاغ نهایی خواهد شد.

رودری اظهار کرد: براساس مطالعه و جلسات کارشناسی، در سال جاری تولید سرانه استان کرمان از متوسط ملی پایین تر است و سهم سه و نیم درصدی از جی دی پی کشور برای استان در سال جاری در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه رشد جی دی پی استان کرمان دو واحد درصد از متوسط کشور بالاتر است، عنوان کرد: بزرگ ترین تنگنای توسعه پایدار مسئله آب است لذا باید یک اصلاح منظقی در بخش کشاورزی صورت بگیرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: سهم رشد اقتصادی استان در زیربخش ها نیز احصاء شده و رشد ۱۰ ساله استان را در این بخش ها داریم و ارزش افزوده هر یک از شهرستان های استان برای نخستین بار محاسبه شد که سهم بخش کشاورزی در عمده شهرستان ها بالاست و به لحاظ اقتصادی این مسئله نشان می دهد هنوز نسبت به مرحله فراکشاورزی که صنعتی و فراصنعتی است، عقب مانده تر هستیم یا در مراحل ابتدایی تر توسعه قرار داریم.

وی اظهار کرد: ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع و سرمایه گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی استان کرمان در سال آینده نیاز داریم و بخشی از این رشد باید از محل بهره وری محقق شود.

رودری تصریح کرد: رشد اقتصادی نیازمند یکسری الزامات است که بهبود فضای کسب و کار، تکمیل زنجیره تولید، حذف قوانین مزاحم، حمایت از اقتصاد دانش بنیان، توسعه صادرات، سازگاری با کم آبی، مدیریت کشت بر پایه بازار و … از جمله آنهاست.

انتهای پیام
عقب ماندگی استان کرمان نسبت به مرحله صنعتی و فراصنعتی

منبع:ایـسنا
? عقب ماندگی استان کرمان نسبت به مرحله صنعتی و فراصنعتی