رئیس شورای بخش مرکزی کرمان به اتهام اخذ رشوه بازداشت شد

کرمان – بازرس کل استان کرمان از بازداشت رئیس شورای بخش مرکزی کرمان به اتهام اخذ رشوه خبر داد. به گزارش فت فتو، احمد آبیار از بازداشت رئیس شورای بخش مرکزی کرمان خبر داد و اظهار داشت: فرد مذکور به اتهام اخذ رشوه بازداشت شده است. وی با اشاره به جزئیات بیشتر این پرونده بیان […]

کرمان – بازرس کل استان کرمان از بازداشت رئیس شورای بخش مرکزی کرمان به اتهام اخذ رشوه خبر داد.

به گزارش فت فتو، احمد آبیار از بازداشت رئیس شورای بخش مرکزی کرمان خبر داد و اظهار داشت: فرد مذکور به اتهام اخذ رشوه بازداشت شده است.

وی با اشاره به جزئیات بیشتر این پرونده بیان کرد: با پیگیری بازرسان بازرسی کل استان کرمان، رئیس شورای بخش مرکزی توسط پلیس امنیت اقتصادی استان دستگیر و پس از صدور قرار بازداشت از سوی بازپرس پرونده بازداشت شد.

بازرس کل استان کرمان با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ برخورد با مفسدان اقتصادی با جدیت و قاطعیت هر چه بیشتر در دستور کار است، گفت: در این مسیر از همکاری و همراهی مجموعه قضائی استان و پلیس امنیت اقتصادی استان تشکر می‌کنم.

کد خبر ۵۲۷۷۱۲۴منبع:مــهر
? رئیس شورای بخش مرکزی کرمان به اتهام اخذ رشوه بازداشت شد