کرونا پُرکار و پُرشتاب در کرمان

کرونا شبانه روز گذشته در استان کرمان ۱۹قربانی گرفت و ۲۳۹نفر را راهی بیمارستان کرد. به گزارش فت فتو؛ سخنگوی ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا گفت: شبانه روز گذشته در استان کرمان ۱۹کرونایی در استان شامل ۱۰نفر در حوزه علوم پزشکی کرمان، ۵نفر در حوزه پزشکی جیرفت، ۲نفر در حوزه علوم پزشکی بم، ۱نفر […]

کرونا شبانه روز گذشته در استان کرمان ۱۹قربانی گرفت و ۲۳۹نفر را راهی بیمارستان کرد.

به گزارش فت فتو؛ سخنگوی ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا گفت: شبانه روز گذشته در استان کرمان ۱۹کرونایی در استان شامل ۱۰نفر در حوزه علوم پزشکی کرمان، ۵نفر در حوزه پزشکی جیرفت، ۲نفر در حوزه علوم پزشکی بم، ۱نفر در حوزه علوم پزشکی رفسنجان،۱نفر در حوزه پزشکی سیرجان جان باختند و مجموع جان باختگان کرونا در استان به ۴هزار و ۱۳نفر رسید.

دکتر شفیعی افزود: در شبانه روز گذشته ۲۳۹بیمار جدید کرونا شامل ۱۴۲نفر در کرمان، ۵۷نفر در جیرفت، ۱۸نفر در بم، ۱۴نفر در سیرجان و ۸نفر در رفسنجان در استان تحت درمان قرار گرفته اند.

وی گفت: در حال حاضر ۱۱۹۰نفر در بیمارستانهای استان بستری هستند و تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون ۳۳ هزار و ۲۸۴نفر است.

در استان کرمان تا کنون ۶۱۰هزار و ۱۹۳نفر دُز اول و ۱۷۵هزار و ۵۲۵نفر نیز دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
کرونا پُرکار و پُرشتاب در کرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? کرونا پُرکار و پُرشتاب در کرمان