کارآمدی دولت جوان با ایجاد تغییرات اساسی /مردم انتظار دارند این دولت، جدی تر به نفع مردم حرکت کند

محمدی به جوان بودن کابینه پیشنهادی اشاره کرد و گفت: بسیاری از جوانان می توانند تاثیرگذار باشند، انرژی جوانی، تخصص، تعهد به روز بودن می تواند در عملکرد جهادی وزارتخانه ها تاثیرگذار باشد. صمدالله محمدی نماینده مردم ارزوئیه، بافت و رابر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فت فتو در ارتباط با وضعیت تیم پیشنهادی […]

محمدی به جوان بودن کابینه پیشنهادی اشاره کرد و گفت: بسیاری از جوانان می توانند تاثیرگذار باشند، انرژی جوانی، تخصص، تعهد به روز بودن می تواند در عملکرد جهادی وزارتخانه ها تاثیرگذار باشد.

صمدالله محمدی نماینده مردم ارزوئیه، بافت و رابر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فت فتو در ارتباط با وضعیت تیم پیشنهادی رئیس جمهور اظهار کرد: مصادیق قابل بررسی است و گاهی اوقات با کلیت خیلی تطبیق ندارد.

وی به جوان بودن کابینه پیشنهادی اشاره کرد و گفت: بسیاری از جوانان می توانند تاثیرگذار باشند، انرژی جوانی، تخصص، تعهد به روز بودن می تواند در عملکرد جهادی وزارتخانه ها تاثیرگذار باشد.

نماینده مردم ارزوئیه، بافت و رابر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما امروز فرصت نداریم مردم ما به شدت در برخی موضوعات  بویژه در بحث معیشت و اشتغال در مضیقه هستند.

محمدی عنوان کرد: دولت امروز ما محصول عملکرد یک عده ای از مدیرانی است که سالیان سال در مسئولیت های مختلف نقش داشتند یک فکر جدید می تواند تغییر ایجاد کند اگر اراده جدی، جهادی و انقلابی پای کار باشد.

وی ادامه داد: یعنی اراده حاج قاسمی اگر آن اراده باشد واقعا می تواند تغییر محسوسی ایجاد کرد که مردم این تغییر را درزندگی خود ببینند.

نماینده مردم ارزوئیه، بافت و رابر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: جوانان در دوران جنگ فرمانده لشکر بودند و موفق عمل  کردند و امروز همه به توانمندی جوانان دردوران جنگ افتخار می کنند.

محمدی ابراز کرد: در این برهه جوانان قطعا می توانند تاثیرگذار باشند و ویژگی هایی که رئیس جمهور در برخی از افراد دیده دلیل بر معرفی آن بوده است.

وی گفت: اما در برخی وزارتخانه تجربه می تواند نقش آفرین باشد اگر وزیر پیشنهادی در وزارتخانه کار کرده باشد تجربه فردی می تواند به کمک او آید و تغییری ایجاد کند.

نماینده مردم ارزوئیه، بافت و رابر در مجلس شورای اسلامی  اذعان کرد: اما مجلس قابل پیش بینی نیست و در هفته گذشته طرح صیانت قبل از صحن طی یک نظر سنجی  رای آورد اما در صحن یک رأی دیگری آورد اما به نظر من باید صحبت های کابینه پیشنهادی را بشنویم تا بتوانیم قضاوت کنیم.

محمدی عنوان کرد: نمایندگل مجلس نظارت رسالتی خود را حتما انجام می دهند اگر تشخیص می دهند که وزیر پیشنهادی این بار سنگین را می تواند به عهده گیرد حتما رای می دهند و اگر تشخیص دهند گزینه قوی تری باید معرفی شود حتما آن مسیر را طی می کنند.

وی افزود: من معتقد هستم با توجه به اینکه شرایط، شرایط استثنایی است و دولت، مردم ومجلس فرصت ندارد و از این جهت که شرایط بر مردم سخت است و مردم در همه صحنه ها پای نظام و انقلاب بوده اند انتظار می رود که این دولت، انقلابی تر و جدی تر به نفع مردم حرکت کند.
 
انتهای پیام/نامجو
 منبع:آرمان
? کارآمدی دولت جوان با ایجاد تغییرات اساسی /مردم انتظار دارند این دولت، جدی تر به نفع مردم حرکت کند