پدر شهید عجمیان: حاج قاسم آبروی ایران بود

پدر شهید عجمیان گفت: سردار حاج‌قاسم سلیمانی برای کل جهان سنگ‌تمام گذاشت و آبروی ایران را حفظ کرد. سید میرزا ولی عجمیان امروز در گفت‌وگو با نذیر کرمان در رفسنجان، حاج قاسم سلیمانی را فرمانده مقاومت و الگویی برای رزمندگان و مجاهدان خواند و اظهار داشت: او  پدری مهربان و دلسوز برای مظلومان منطقه بود. […]


پدر شهید عجمیان گفت: سردار حاج‌قاسم سلیمانی برای کل جهان سنگ‌تمام گذاشت و آبروی ایران را حفظ کرد.

سید میرزا ولی عجمیان امروز در گفت‌وگو با نذیر کرمان در رفسنجان، حاج قاسم سلیمانی را فرمانده مقاومت و الگویی برای رزمندگان و مجاهدان خواند و اظهار داشت: او  پدری مهربان و دلسوز برای مظلومان منطقه بود.

پدر شهید عجمیان افزود: سردار حاج‌قاسم سلیمانی برای کل جهان سنگ‌تمام گذاشت و آبروی ایران را حفظ کرد.

وی با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و غزه، گفت: این جنایات با حمایت آمریکا صورت می‌گیرد و اگر سردار سلیمانی امروز زنده بود، غزه شرایط دیگری داشت.

پایان پیام / ۸۰۰۱۶ / ش

 

 

پدر شهید عجمیان: حاج قاسم آبروی ایران بود

منبع: فــارس
? پدر شهید عجمیان: حاج قاسم آبروی ایران بود