نذر سلامت در محرم «جیرفت»

همزمان با دهه اول محرم، بچه های محله امام رضا(ع) در شهرستان جیرفت با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در فضای باز موکبی به پا کرده‌اند که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با پویش نذر سلامت در محرم به اجرای برنامه ماشین نویسی، پخش پذیرایی و توزیع ماسک و... می‌پردازند.

همزمان با دهه اول محرم، بچه های محله امام رضا(ع) در شهرستان جیرفت با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در فضای باز موکبی به پا کرده‌اند که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با پویش نذر سلامت در محرم به اجرای برنامه ماشین نویسی، پخش پذیرایی و توزیع ماسک و… می‌پردازند.

۱

نذر سلامت در محرم «جیرفت»۲

نذر سلامت در محرم «جیرفت»۳

نذر سلامت در محرم «جیرفت»۴

نذر سلامت در محرم «جیرفت»۵

نذر سلامت در محرم «جیرفت»۶

نذر سلامت در محرم «جیرفت»۷

نذر سلامت در محرم «جیرفت»۸

نذر سلامت در محرم «جیرفت»۹

نذر سلامت در محرم «جیرفت»۱۰

نذر سلامت در محرم «جیرفت»۱۱

نذر سلامت در محرم «جیرفت»۱۲

نذر سلامت در محرم «جیرفت»۱۳

نذر سلامت در محرم «جیرفت»۱۴

نذر سلامت در محرم «جیرفت»۱۵

نذر سلامت در محرم «جیرفت»۱۶

نذر سلامت در محرم «جیرفت»

منبع:فــارس
? نذر سلامت در محرم «جیرفت»