فیلم| بازدید سردار سلامی از روند اجرای طرح شهید سلیمانی در کرمان

سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در سفر به کرمان از روند اجرای طرح شهید سلیمانی، بازدید و مرکز واکسیناسیون شهید پورجعفری را افتتاح کرد. فیلم| بازدید سردار سلامی از روند اجرای طرح شهید سلیمانی در کرمان منبع:فــارس ? فیلم| بازدید سردار سلامی از روند اجرای طرح شهید سلیمانی در کرمان

سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در سفر به کرمان از روند اجرای طرح شهید سلیمانی، بازدید و مرکز واکسیناسیون شهید پورجعفری را افتتاح کرد.
فیلم| بازدید سردار سلامی از روند اجرای طرح شهید سلیمانی در کرمان

منبع:فــارس
? فیلم| بازدید سردار سلامی از روند اجرای طرح شهید سلیمانی در کرمان