عزاداری شب عاشورا در کرمان

مردم کرمان در شب عاشورای حسینی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و برگزاری آیین های عزاداری در رثای مولایشان حسین (ع) اشک ماتم ریختند، عیئت تشنگان فرات کرمان نیز در این شب میزبان میهمانان اباعبدالله بود. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ عزاداری شب عاشورا در […]

مردم کرمان در شب عاشورای حسینی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و برگزاری آیین های عزاداری در رثای مولایشان حسین (ع) اشک ماتم ریختند، عیئت تشنگان فرات کرمان نیز در این شب میزبان میهمانان اباعبدالله بود.

۱

عزاداری شب عاشورا در کرمان۲

عزاداری شب عاشورا در کرمان۳

عزاداری شب عاشورا در کرمان۴

عزاداری شب عاشورا در کرمان۵

عزاداری شب عاشورا در کرمان۶

عزاداری شب عاشورا در کرمان۷

عزاداری شب عاشورا در کرمان۸

عزاداری شب عاشورا در کرمان۹

عزاداری شب عاشورا در کرمان۱۰

عزاداری شب عاشورا در کرمان۱۱

عزاداری شب عاشورا در کرمان۱۲

عزاداری شب عاشورا در کرمان۱۳

عزاداری شب عاشورا در کرمان۱۴

عزاداری شب عاشورا در کرمان۱۵

عزاداری شب عاشورا در کرمان۱۶
عزاداری شب عاشورا در کرمان

منبع:فــارس
? عزاداری شب عاشورا در کرمان