عزاداری شب عاشورا در کرمان

مردم کرمان در شب عاشورای حسینی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و برگزاری آیین های عزاداری در رثای مولایشان حسین (ع) اشک ماتم ریختند، هیئت تشنگان فرات کرمان نیز شامگاه چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ با سخنرانی شیخ علی اصغر دشتی و مداحی و مرثیه سرایی محمد حسین مولایی و محمد رضا نظری در محل دبستان شاهد […]

مردم کرمان در شب عاشورای حسینی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و برگزاری آیین های عزاداری در رثای مولایشان حسین (ع) اشک ماتم ریختند، هیئت تشنگان فرات کرمان نیز شامگاه چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ با سخنرانی شیخ علی اصغر دشتی و مداحی و مرثیه سرایی محمد حسین مولایی و محمد رضا نظری در محل دبستان شاهد در این شب میزبان میهمانان اباعبدالله بود.

۱

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۲

سخنرانی شیخ علی اصغر دشتی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۳

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۴

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۵

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۶

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۷

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۸

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۹

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۱۰

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۱۱

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۱۲

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۱۳

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۱۴

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۱۵

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۱۶

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۱۷

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۱۸

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۱۹

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۲۰

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۲۱

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۲۲

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۲۳

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۲۴

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۲۵

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۲۶

عزاداری شب عاشورای حسینی در هیئت تشنگان فرات کرمان۲۷
عزاداری شب عاشورا در کرمان

منبع:فــارس
? عزاداری شب عاشورا در کرمان