روند کند واکسیناسیون در استان کرمان

با اینکه روز‌های درگیری با ویروس کووید ۱۹ روز به روز سخت‌تر میشه آمارروند واکسیناسیون در استان کند است به گزارش فت فتو؛دکتر صافی زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در روز‌های اخیر با مراجعه گروه‌های مختلف فراخوانده شده به مراکز واکسیناسین روبرو هستیم که متاسفانه روند کندی را سپری میکنیم. وی تصریح […]

با اینکه روز‌های درگیری با ویروس کووید ۱۹ روز به روز سخت‌تر میشه آمارروند واکسیناسیون در استان کند است

به گزارش فت فتو؛دکتر صافی زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در روز‌های اخیر با مراجعه گروه‌های مختلف فراخوانده شده به مراکز واکسیناسین روبرو هستیم که متاسفانه روند کندی را سپری میکنیم.

وی تصریح کرد: تا به امروز تنها ۲۸ درصد از واجدین و گروه‌های مورد هدف د رکرمان واکسن نوبت اول و تنها ۸ درصد دز کامل را دریافت کرده اند و در کل استان هم شرایط به همین منوال است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان همچنین با اشاره به اینکه واکسیناسیون ازمتولدین ۱۳۵۷ به متولدین ۱۳۶۰ رسیده است افزود: افراد ۴۰ ساله واجد شرایط واکسن هستند.

وی ابراز امیدواری کرد:با تامین به موقع واکسن سایرگروه‌ها هم تحت پوشش واکسن قرار گیرند.

اکنون شهرستان‌های ارزوئیه، راورو کوهبنان در وضعیت زرد، انار و رابر در وضعیت نارنجی و مابقی شهرستان‌ها در وضعیت قرمز قرار دارند.منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? روند کند واکسیناسیون در استان کرمان