رفع مشکل چاه‌های فاقد پروانه جنوب کرمان

با دستور وزیر نیرو مشکل یازده ساله چاه‌های فاقد پروانه شهرستان‌های جنوب استان کرمان برطرف شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان. نماینده مردم پنج شهرستان جنوب کرمان گفت:، کشاورزان و متقاضیان چاه‌های فرم شماره یک می‌توانند امسال پروانه خود را دریافت کنند. منصور شکرالهی با بیان اینکه: پروانه چاه‌های فاقد پروانه و بدون مجوزی که […]

با دستور وزیر نیرو مشکل یازده ساله چاه‌های فاقد پروانه شهرستان‌های جنوب استان کرمان برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان. نماینده مردم پنج شهرستان جنوب کرمان گفت:، کشاورزان و متقاضیان چاه‌های فرم شماره یک می‌توانند امسال پروانه خود را دریافت کنند.

منصور شکرالهی با بیان اینکه: پروانه چاه‌های فاقد پروانه و بدون مجوزی که قبل از سال ۱۳۸۵ حفر و بهره برداری شده اند، ولی موفق به دریافت پروانه بهره برداری نشده اند (چاه‌های مشمول شماره یک) پس از ۱۱ سال صادر می‌شود.

وی افزود: کشاورزان و متقاضیان چاه‌های مشمول فرم یک که واجد شرایط هستند برای اخذ مجوز چاه به امور آبیاری منطقه خود مراجعه کنند.

این نماینده مجلس تعداد چاه‌های غیرمجاز پنج شهرستان جنوبی استان کرمان را طبق اعلام کارشناسان به طور تقریبی چهار هزار حلقه برشمرد و کسب مجوز قانونی را راهی برای مقابله با این مشکل عنوان کرد.

وی به قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه اشاره کرد و گفت: طبق آئین نامه اجرایی این قانون و دستورالعمل شماره سوم طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و ابلاغ برنامه عملیاتی سال جاری توسط معاونت وزیر در امور آب و آبفا و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب مبنی بر تعیین تکلیف چاه‌های مشمول فرم شماره ۱ در سال جاری ابلاغ شد.منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? رفع مشکل چاه‌های فاقد پروانه جنوب کرمان