رشد ۷۰درصدی ماموریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کرمان در پیک پنجم کرونا

صابری رئیس اورژانس کرمان گفت:با افزایش میزان مبتلایان به کوید۱۹ درکرمان تعداد رشد ۷۰ درصدی ماموریت‌های پیس بیمارستانی اورژانس کرمان در پیک پنجم کروناماموریت‌ها به ۷۰درصد افزایش یافته و تکنیسین‌های اورژانس شب و روز ندارند. به گزارش فت فتو؛ صابری رئیس اورژانس کرمان گفت: با همه شرایط و و سختی کار در پیک پنجم کرونا، […]

صابری رئیس اورژانس کرمان گفت:با افزایش میزان مبتلایان به کوید۱۹ درکرمان تعداد رشد ۷۰ درصدی ماموریت‌های پیس بیمارستانی اورژانس کرمان در پیک پنجم کروناماموریت‌ها به ۷۰درصد افزایش یافته و تکنیسین‌های اورژانس شب و روز ندارند.

به گزارش فت فتو؛ صابری رئیس اورژانس کرمان گفت: با همه شرایط و و سختی کار در پیک پنجم کرونا، نگذاشته ایم بیماری بدون خدمات باشد و همه شرایط مهیاست برای خدمات دهی به بیماران  مهیا کردیم.

رئیس اورژانس کرمان با ابراز گلایه مندی از برخی افراد در اشغال کدهای اورژانسی گفت: مردم به منظور کمک به شرایط بیمار در وضعیت اضطرار و بحران با کدهای۱۱۵ تماس بگیرند و از تماس برای مشاوره در خصوص داروها و مراکز تزریق واکس با مراکز مربوطه تماس حاصل کنند.

 

 

 

 

کد ویدیومنبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? رشد ۷۰درصدی ماموریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کرمان در پیک پنجم کرونا