دِروی جان با داس کرونا

کرونا در شبانه روز گذشته جان ۲۸ نفر را دراستان کرمان گرفت. به گزارش فت فتو؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: موارد بستری قطعی: ۱۱۹۹مورد شامل:، کرمان: ۷۱۵ نفر، رفسنجان: ۵۴ نفر، جیرفت: ۲۱۴ نفر بم: ۸۱ نفر، سیرجان: ۱۳۵ نفرو تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان: ۳۳۷۴۹مورد است. مهدی شفیعی افزود:موارد […]

کرونا در شبانه روز گذشته جان ۲۸ نفر را دراستان کرمان گرفت.

به گزارش فت فتو؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: موارد بستری قطعی: ۱۱۹۹مورد شامل:، کرمان: ۷۱۵ نفر، رفسنجان: ۵۴ نفر، جیرفت: ۲۱۴ نفر بم: ۸۱ نفر، سیرجان: ۱۳۵ نفرو تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان: ۳۳۷۴۹مورد است.

مهدی شفیعی افزود:موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته: ۲۱۸ مورد.تعداد فوتی‌های قطعی به علت ابتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته: ۲۸ نفر.و مجموع جانباختگان: ۴٠۶۲ نفر و واکسن تزریق شده نوبت اول: ۶۱۹۸۸۰ است.
دِروی جان با داس کرونا

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? دِروی جان با داس کرونا