درخشش کاراته کاهای کرمانی در رقابتهای کشوری

در بخش کاتا تیمی آقایان تیم الف مس کرمان در جایگاه نخست و تیم ب مس کرمان نیز در جایگاه دوم ایستاد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمان؛مسابقات قهرمانی کشور جام امام علی (ع) در بخش کاتا، با حضور ۸ تیم در کاتا تیمی و ۳۷ شرکت کننده در کاتا انفرادی در تهران برگزار […]

در بخش کاتا تیمی آقایان تیم الف مس کرمان در جایگاه نخست و تیم ب مس کرمان نیز در جایگاه دوم ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمان؛مسابقات قهرمانی کشور جام امام علی (ع) در بخش کاتا، با حضور ۸ تیم در کاتا تیمی و ۳۷ شرکت کننده در کاتا انفرادی در تهران برگزار شد که در بخش کاتا انفرادی مهدی رضایی از تیم مس کرمان در جایگاه دوم قرار گرفت.

 

در بخش کاتا تیمی آقایان نیز تیم الف مس کرمان با ترکیب علیرضا ابوالحسنی، عباس حیاتی فر، سید بهروز حسینی نسب در جایگاه نخست قرار گرفت و تیم ب مس کرمان نیز با ترکیب میر حسن معین الدینی، ابوالفضل شیخ شعاعی، ابوالفضل فرامرز پور در جایگاه دوم ایستاد.منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? درخشش کاراته کاهای کرمانی در رقابتهای کشوری