توزیع بسته معیشتی پیر غلام حسینی

پیر غلام حسینی حاج عباس کاربخش پیر غلام حسینی ۶۰۰ بسته میعشتی توزیع می‌شود. به گزارش فت فتو؛ ارزش هر بسته ۱۳۰ هزار تومان است که بین خانواده نیازمند وآسیب دیدگان از کروا توزیع می‌شود. یادآور می‌شود:هرساله حاج عباس کاربخش در روز عاشوار از مهمانان امام حسین در منزل خود پذیرایی می‌کرد. به علت شیوع […]

پیر غلام حسینی حاج عباس کاربخش پیر غلام حسینی ۶۰۰ بسته میعشتی توزیع می‌شود.

به گزارش فت فتو؛ ارزش هر بسته ۱۳۰ هزار تومان است که بین خانواده نیازمند وآسیب دیدگان از کروا توزیع می‌شود.

یادآور می‌شود:هرساله حاج عباس کاربخش در روز عاشوار از مهمانان امام حسین در منزل خود پذیرایی می‌کرد.

به علت شیوع بیماری کرونا ودستور ستادکرونا امسال برای دومین با ر به جای توزیع غذا بسته معیشی بین مردم نیازمند توزیع می‌کند.منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? توزیع بسته معیشتی پیر غلام حسینی