تدوین نقشه راه انتخابات پیش رو در استان

رئیس ستاد انتخابات استان گفت در حوزه راهبردی،نقشه عملیاتی ویژه اعضای ستاد انتخابات استان طراحی و قرار شد قرارگاه رسانه‌ای استان طی مصوبه شورای فضای مجازی راه اندازی شود و کار خود را آغاز کند . به گزارش نذیر کرمان،اولین جلسه ستاد انتخابات استان امروز نقشه راه انتخابات ۱۴۰۲ بررسی و تدوین شد . رئیس […]

رئیس ستاد انتخابات استان گفت در حوزه راهبردی،نقشه عملیاتی ویژه اعضای ستاد انتخابات استان طراحی و قرار شد قرارگاه رسانه‌ای استان طی مصوبه شورای فضای مجازی راه اندازی شود و کار خود را آغاز کند .

به گزارش نذیر کرمان،اولین جلسه ستاد انتخابات استان امروز نقشه راه انتخابات ۱۴۰۲ بررسی و تدوین شد .

رئیس ستاد انتخابات استان گفت در حوزه راهبردی،نقشه عملیاتی ویژه اعضای ستاد انتخابات استان طراحی و قرار شد قرارگاه رسانه‌ای استان طی مصوبه شورای فضای مجازی راه اندازی شود و کار خود را آغاز کند .

جلالی افزود در حوزه سلامت و امنیت انتخابات نیز قرار شد بر اساس بانک اطلاعاتی که از شعب اخذ رای در استان کرمان به عنوان پایلوت کشوری جمع آوری شده به لحاظ امنیتی مدیریت شود .
وی بیان کرد در حوزه اجرایی نیز سه موضوع آموزش ، بودجه و امکانات و منابع انسانی مورد بحث قرار گرفت و قرار شد عوامل و مجریان انتخابات در دوره های آموزشی عمومی و اختصاصی در سراسر استان شرکت کنند و کمیته پشتیبانی نیز بودجه انتخابات را مدیریت کند.

در ادامه ی اولین جلسه ستاد انتخابات استان همچنین قرار شد حوزه فناوری زیرساخت های فناورانه استان ازجمله سامانه های احراز هویت و سامانه پایش و رصد انتخابات را بررسی و نقشه راه فناوری بر همین مبنا تدوین شود.
تدوین نقشه راه انتخابات پیش رو در استان

منبع: صـداوسیـما مرکز کرمان
? تدوین نقشه راه انتخابات پیش رو در استان