تحویل شش واحد مسکونی به مدد جویان فَهرجی

شش واحد مسکونی به مدد جویان کمیته امداد امام شهرستان فَهرجی اهدا شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان؛در مرامسی به همین منظور، علی اصغر شهریاری رئیس کمیته امداد امام خمینی نگین کویرفهرج گفت: این واحد های مسکونی در ۶ روستای اسدآباد انگوری، دهگاوی، علی آباد چاهدگال، اسماعیل آباد، دهنو آزادگان و سِکَهور برای مدد جویان […]

شش واحد مسکونی به مدد جویان کمیته امداد امام شهرستان فَهرجی اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان؛در مرامسی به همین منظور، علی اصغر شهریاری رئیس کمیته امداد امام خمینی نگین کویرفهرج گفت: این واحد های مسکونی در ۶ روستای اسدآباد انگوری، دهگاوی، علی آباد چاهدگال، اسماعیل آباد، دهنو آزادگان و سِکَهور برای مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) با مشارکت ناحیه مقاومت بسیج احداث گردیده که برای احداث این واحد‌های مسکونی ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده واین واحد‌های مسکونی با زیر بنا ۶۵ متر مربع احداث شده است.

همچنین با حضور مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان: ساختمان اداری کمیته امداد امام این شهرستان با زیر بنا ۱۸۰ متر مربع افتتاح شد.

بر‌ای احداث این ساختمان ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده که ۴۰۰ میلیون تومان آن از سوی خیرین و ۱۰۰ میلیون تومان از اعتبارات کمیته امداد هزینه شده است.منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? تحویل شش واحد مسکونی به مدد جویان فَهرجی