بازگشت ساعت کاری ادارات استان به روال قبل

خانم واعظی گفت ساعت کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی استان از روز دوشنبه اول شهریور و تعطیلی پنج شنبه ها نیز به حالت قبل بر می گردد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان ، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان گفت ،ساعت کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی استان از روز دوشنبه اول شهریور ماه […]

خانم واعظی گفت ساعت کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی استان از روز دوشنبه اول شهریور و تعطیلی پنج شنبه ها نیز به حالت قبل بر می گردد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان ، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان گفت ،ساعت کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی استان از روز دوشنبه اول شهریور ماه از ساعت ۷ و ۱۵ دقیقه صبح تا ۱۴ و ۱۵ دقیقه خواهد بود.
خانم واعظی افزود،با توجه به عدم تمدید تعطیلی و کاهش ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان، ساعت کاری تمام دستگاه‌ها از روز دوشنبه اول شهریور ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۷ و ۱۵ دقیقه صبح تا ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه تغییر پیدا می‌کند.
همچنین تعطیلی ادارات استان در روزهای پنجشنبه به حالت اول بر می‌گردد و ساعت کاری ادارات در روزهای پنجشنبه از ساعت ۷ و ۱۵ دقیقه تا ۱۳ و ۱۵ دقیقه می‌باشد.
بازگشت ساعت کاری ادارات استان به روال قبل

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? بازگشت ساعت کاری ادارات استان به روال قبل