اقامه نماز ظهر عاشورا در جوار مزار حاج‌قاسم

عزاداران حسینی که از صبح امروز در گلزار شهدای کرمان و در جوار مزار سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی در رثای اباعبدالله‌الحسین (ع) بر سر و سینه زدند، ظهر عاشورا نیز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به اقامه نماز ظهر پرداختند. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ […]

عزاداران حسینی که از صبح امروز در گلزار شهدای کرمان و در جوار مزار سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی در رثای اباعبدالله‌الحسین (ع) بر سر و سینه زدند، ظهر عاشورا نیز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به اقامه نماز ظهر پرداختند.

۱

اقامه نماز ظهر عاشورا در جوار مزار حاج‌قاسم ۲

اقامه نماز ظهر عاشورا در جوار مزار حاج‌قاسم ۳

اقامه نماز ظهر عاشورا در جوار مزار حاج‌قاسم ۴

اقامه نماز ظهر عاشورا در جوار مزار حاج‌قاسم ۵

اقامه نماز ظهر عاشورا در جوار مزار حاج‌قاسم ۶

اقامه نماز ظهر عاشورا در جوار مزار حاج‌قاسم ۷

اقامه نماز ظهر عاشورا در جوار مزار حاج‌قاسم ۸

اقامه نماز ظهر عاشورا در جوار مزار حاج‌قاسم ۹

اقامه نماز ظهر عاشورا در جوار مزار حاج‌قاسم ۱۰

اقامه نماز ظهر عاشورا در جوار مزار حاج‌قاسم ۱۱

اقامه نماز ظهر عاشورا در جوار مزار حاج‌قاسم ۱۲

اقامه نماز ظهر عاشورا در جوار مزار حاج‌قاسم ۱۳

اقامه نماز ظهر عاشورا در جوار مزار حاج‌قاسم ۱۴

اقامه نماز ظهر عاشورا در جوار مزار حاج‌قاسم ۱۵

اقامه نماز ظهر عاشورا در جوار مزار حاج‌قاسم ۱۶
اقامه نماز ظهر عاشورا در جوار مزار حاج‌قاسم

منبع:فــارس
? اقامه نماز ظهر عاشورا در جوار مزار حاج‌قاسم