آمار بستری‌های حادثه تروریستی کرمان به ۱۵ نفر رسید

دانشگاه علوم پزشکی کرمان آخرین وضعیت مجروحان حادثه تروریستی کرمان را منتشر و این آمار نشان می‌دهد همچنان ۱۵ نفر روی تخت‌های بستری بیمارستان‌های این شهر هستند. به گزارش نذیر کرمان از کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان امروز چهارشنبه ۲۷ دی ماه آخرین وضعیت مجروحان حادثه تروریستی کرمان را منتشر و این آمار نشان می‌دهد […]


دانشگاه علوم پزشکی کرمان آخرین وضعیت مجروحان حادثه تروریستی کرمان را منتشر و این آمار نشان می‌دهد همچنان ۱۵ نفر روی تخت‌های بستری بیمارستان‌های این شهر هستند.

به گزارش نذیر کرمان از کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان امروز چهارشنبه ۲۷ دی ماه آخرین وضعیت مجروحان حادثه تروریستی کرمان را منتشر و این آمار نشان می‌دهد همچنان ۱۵ نفر روی تخت‌های بستری بیمارستان‌های این شهر هستند.

از این تعداد ۴ نفر زن، ۴ نفر مرد و ۷ نفر کودک زیر ۱۵ سال هستند. ۳ نفر وصل به دستگاه و ۷ نفر در آی‌سی‌یو تحت نظرند.

بیمارستان شهید باهنر با ۵ بستری در آی‌سی‌یو، همچنان بیشترین بستری‌ها را دارد.

پایان پیام / ۸۰۰۶۵ / ش

آمار بستری‌های حادثه تروریستی کرمان به ۱۵ نفر رسید

منبع: فــارس
? آمار بستری‌های حادثه تروریستی کرمان به ۱۵ نفر رسید