آتش پیک پنجم کرونا در کرمان خیال سرد شدن ندارد

با اوج گرفتن پیک پنجم کرونا،مراکز غربالگری و تست کرونا هم به اوج فعالیت خود رسیدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان،همکارمان نجفی امروز به یکی از مراکز چهارگانه شهر کرمان سری زده و از نزدیک با مردم و کادر درمان به گفتگو نشسته .در این گزارش وضعیت شلوغی مراکز،رعایت نشدن موارد بهداشتی […]

با اوج گرفتن پیک پنجم کرونا،مراکز غربالگری و تست کرونا هم به اوج فعالیت خود رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان،همکارمان نجفی امروز به یکی از مراکز چهارگانه شهر کرمان سری زده و از نزدیک با مردم و کادر درمان به گفتگو نشسته .
در این گزارش وضعیت شلوغی مراکز،رعایت نشدن موارد بهداشتی و حجم زیاد مراجعین در مراکز،کمبود امکانات تشخیصی با افزایش موارد مثبت کرونایی و از همه مهمتر خستگی کادر درمان به تصویر کشیده شده است .
همچنین شب گذشته به مرکز درمان بیمارن سرپایی در بیمارستان افضلی پور هم سری زده ،آنچه که دید ه میشود ،نبود نیروی انسانی کافی برای خدمات دهی به حجم مراجعینی است که در صف دریافت دارو هستند .
با همه این مستندات موجود هنوز هم مردم نسبت به رعایت موارد بهداشتی سهل انگارند و کرونا برایشان عادی شده است

گزارش همکارم نجفی را ببینید

کد ویدیو

 
آتش پیک پنجم کرونا در کرمان خیال سرد شدن ندارد

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? آتش پیک پنجم کرونا در کرمان خیال سرد شدن ندارد