هشتم محرم عزاداری در بیت سادات خوشرو کرمان

فت فتو- کرمان- عزاداری محرم در بیت سادات خوشرو کرمان با توجه به شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری این بیماری و به منظور حفظ سلامت افراد برای دومین سال متوالی به صورت مجازی درحال برگزاری است. تنها تعداد محدودی با رعایت فاصله اجتماعی در حیاط روباز بیت حاضر می شوند. عکاس: داود میاندهی منبع:ایرنـا ? […]


فت فتو- کرمان- عزاداری محرم در بیت سادات خوشرو کرمان با توجه به شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری این بیماری و به منظور حفظ سلامت افراد برای دومین سال متوالی به صورت مجازی درحال برگزاری است. تنها تعداد محدودی با رعایت فاصله اجتماعی در حیاط روباز بیت حاضر می شوند.
عکاس: داود میاندهیمنبع:ایرنـا
? هشتم محرم عزاداری در بیت سادات خوشرو کرمان