فیلم/ افتتاح نمایشگاه بین المللی کشاورزی در کرمان

کرمان – فت فتو – سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی کرمان شامگاه سه شنبه با حضور استاندار، سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری و جمعی از مدیران این استان افتتاح شد. دریافت ۴۶ MB دریافت ۴۶ MB فیلم/ افتتاح نمایشگاه بین المللی کشاورزی در کرمان منبع:ایرنـا ? فیلم/ افتتاح نمایشگاه بین المللی کشاورزی در کرمان

کرمان – فت فتو – سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی کرمان شامگاه سه شنبه با حضور استاندار، سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری و جمعی از مدیران این استان افتتاح شد.


دریافت
۴۶ MB


دریافت
۴۶ MB
فیلم/ افتتاح نمایشگاه بین المللی کشاورزی در کرمان

منبع:ایرنـا
? فیلم/ افتتاح نمایشگاه بین المللی کشاورزی در کرمان