فدراسیون فوتبال قلعه‌نویی و دستیارش را نقره داغ کرد

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال امیر قلعه نویی و سعید الهویی دستیارش در تیم گل گهر سیرجان را نقره داغ کرد. این دو مربی در مجموع ۵ ماه محروم شدند و باید جریمه سنگین نقدی بپردازند. به گزارش فت فتو و به نقل از فدراسیون فوتبال، در خصوص تخلفات انتسابی به امیر قلعه نویی و سعید […]

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال امیر قلعه نویی و سعید الهویی دستیارش در تیم گل گهر سیرجان را نقره داغ کرد. این دو مربی در مجموع ۵ ماه محروم شدند و باید جریمه سنگین نقدی بپردازند.

به گزارش فت فتو و به نقل از فدراسیون فوتبال، در خصوص تخلفات انتسابی به امیر قلعه نویی و سعید الهویی به ترتیب سرمربی و مربی تیم گل گهر سیرجان مبنی بر نشر اکاذیب و توهین از طریق بیان مطالبی در مصاحبه های بعد از بازی بین دو تیم گل گهر سیرجان و استقلال تهران در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ از سوی نامبردگان و همچنین پس از اخراج سعید الهویی از مسابقه علیه داوران مسابقات، فدراسیون فوتبال و اعضای تیم استقلال با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله بیانات قلعه نوعی از قبیل (در این ۴۰ سال فقط چیزی که بوده ظلم بوده و ظلم بوده و ظلم و نمونه اش را در فوتبال هم می بینیم ما هم لقممون سالمه و هم نطفمون و عین خیلی ها نیست که این نونها را خورده باشیم) و اظهارات سعید الهویی از قبیل (به داور بازی و استقلال با هم تبریک می گویم ، امروز فوتبال روی کثیف خودش را به ما نشان داد) و بدرفتاری ایشان پس از اخراج از زمین مسابقه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده تخلفات انتسابی به مشارالیهما محرز و مسلم تشخیص و با لحاظ تعدد و تکرار تخلفات آنها مستند به مواد ۷۱ ، ۹۲ و ۱۱۷ مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ امیر قلعه نویی به سه ماه محرومیت از همراهی تیم خود در تمامی مسابقات رسمی فوتبال در فصل آتی و پرداخت سه میلیارد ریال جریمه نقدی ، سعید الهویی به دو ماه محرومیت از همراهی تیم خود در تمامی مسابقات رسمی فوتبال در فصل آتی و پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال جریمه نقدی و باشگاه گل گهر سیرجان نیز با توجه به تحقق مسئولیت تضامنی موضوع ماده ۵۰ مقررات انضباطی به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

رأی صادره با رعایت بند ۴ ماده ۱۰۳ مقررات موصوف قابل اجرا بوده و ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف می باشد .ضمناً باشگاه گل گهر سیرجان در پرداخت جرایم نقدی قلعه نویی و الهویی نیز دارای مسئولیت تضامنی است.

کد خبر 5277279

[ad_1]

[ad_2]

منبع:مــهر
? فدراسیون فوتبال قلعه‌نویی و دستیارش را نقره داغ کرد