عزاداران کرمانی در تاسوعای حسینی (ع)

فت فتو – کرمان – مراسم تاسوعای حسینی (ع) امروز (چهارشنبه) نهم محرم با حضور عاشقان سرور و سالار شهیدان اباعبدالله حسین (ع) در کرمان برگزار شد. عزاداران کرمانی در تاسوعای حسینی (ع) منبع:ایرنـا ? عزاداران کرمانی در تاسوعای حسینی (ع)


فت فتو – کرمان – مراسم تاسوعای حسینی (ع) امروز (چهارشنبه) نهم محرم با حضور عاشقان سرور و سالار شهیدان اباعبدالله حسین (ع) در کرمان برگزار شد.
عزاداران کرمانی در تاسوعای حسینی (ع)

منبع:ایرنـا
? عزاداران کرمانی در تاسوعای حسینی (ع)