خریداران زمینهای ییلاقی مواظب سودجویان باشند

مردم قبل از خرید زمین در مناطق ییلاقی از جهاد کشاورزی استعلام بگیرند به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزکرمان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت:مردم کرمان قبل از خرید زمین در مناطق ییلاقی و حاشیه های شهر کاربری آنها را از جهاد کشاورزی استعلام بگیرند. نخعی با اعلام اینکه افرادی سودجو درحاشیه شهر کرمان و […]

مردم قبل از خرید زمین در مناطق ییلاقی از جهاد کشاورزی استعلام بگیرند

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزکرمان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت:مردم کرمان قبل از خرید زمین در مناطق ییلاقی و حاشیه های شهر کاربری آنها را از جهاد کشاورزی استعلام بگیرند.

نخعی با اعلام اینکه افرادی سودجو درحاشیه شهر کرمان و شهرستان های استان اقدام به فروش زمین های کشاورزی در مناطق ییلاقی می کنند گفت:این افراد سودجو از عدم آگاهی مردم و خریداران سواستفاده می کنند و اراضی که خارج از طرح هادی در محدود روستا ها وشهر ها هستندوکاربری آنها کشاورزی است به مردم می فروشند.

وی افزود: براساس قانون حفظ اراضی و حفاظت از آنها برعهده جهاد کشاورزی است و عمدتا کاربری آنها کشاورزی است این اراضی قابلیت تفکیک و قابلیت احداث بنا و حصارکشی را ندارند و نباید تفکیک شوند.

نخعی با اعلام اینکه افراد سودجو با تبلیغات و تفکیک آنها را با قیمت کم تر به فروش می‌رسانند بیان کرد: و کسی که ضرر می کند خریدار است که علاوه بر اینکه هم پولش را از دست داده ،هم مجازات می شود .
خریداران زمینهای ییلاقی مواظب سودجویان باشند

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? خریداران زمینهای ییلاقی مواظب سودجویان باشند