تاسوعای حسینی در جوار مرقد سردار سلیمانی

کرمان – مردم کرمان با حضور در گلزار شهدای کرمان و مجاور مرقد شهید سردار سلیمانی به عزاداری پرداختند. دریافت 21 MB به گزارش فت فتو، عزاداران حسینی ظهر تاسوعا با حضور در گلزار شهدای کرمان در کنار مزار شهدای مقاومت و مرقد علمدار شهدای مقاومت به سینه زنی پرداختند. کد خبر 5284086 [ad_1] [ad_2] […]

کرمان – مردم کرمان با حضور در گلزار شهدای کرمان و مجاور مرقد شهید سردار سلیمانی به عزاداری پرداختند.


دریافت
21 MB

به گزارش فت فتو، عزاداران حسینی ظهر تاسوعا با حضور در گلزار شهدای کرمان در کنار مزار شهدای مقاومت و مرقد علمدار شهدای مقاومت به سینه زنی پرداختند.

کد خبر 5284086

[ad_1]

[ad_2]

تاسوعای حسینی در جوار مرقد سردار سلیمانی

منبع:مــهر
? تاسوعای حسینی در جوار مرقد سردار سلیمانی