برگزاری همایش جهادگران فاطمی شهرستان قلعه گنج برگزار شد

ظهر امروز همایش گردهمایی جهادگران شهرستان قلعه‌گنج در مسجد جامع شهرستان با حضور مسولین شهرستان برگزار گردید و از جهادگران نیز تجلیل بعمل آمد . برگزاری همایش جهادگران فاطمی شهرستان قلعه گنج برگزار شد منبع: خــبرگزاری بســیج ? برگزاری همایش جهادگران فاطمی شهرستان قلعه گنج برگزار شد

ظهر امروز همایش گردهمایی جهادگران شهرستان قلعه‌گنج در مسجد جامع شهرستان با حضور مسولین شهرستان برگزار گردید و از جهادگران نیز تجلیل بعمل آمد .
برگزاری همایش جهادگران فاطمی شهرستان قلعه گنج برگزار شد

منبع: خــبرگزاری بســیج
? برگزاری همایش جهادگران فاطمی شهرستان قلعه گنج برگزار شد