برگزاری جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در روستای طرز راور

جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری راور با موضوع رسیدگی به مشکلات و معضلات روستاهای کوه جهر، طرز و فیض آباد برگزار گردید. به گزارش “فت فتو”؛ جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان راور با حضور فرحبخش رئیس دادگستری، استوارزاده معاون دادستان، اژدری فرماندار، شیخ زاهدی سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان راور و کلیه […]

جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری راور با موضوع رسیدگی به مشکلات و معضلات روستاهای کوه جهر، طرز و فیض آباد برگزار گردید.

به گزارش “فت فتو”؛ جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان راور با حضور فرحبخش رئیس دادگستری، استوارزاده معاون دادستان، اژدری فرماندار، شیخ زاهدی سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان راور و کلیه مسئولین ادارات و نهادهای عضو شورای پیشگیری با موضوع رسیدگی به مشکلات و معضلات روستاهای کوه جهر، طرز و فیض آباد در محل مسجد جامع روستای طرز برگزار گردید.
انتهای پیام/کارگرزاده
برگزاری جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در روستای طرز راور

منبع:آرمـان
? برگزاری جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در روستای طرز راور