بازدیدمعاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از جهاد دانشگاهی کرمان

فت فتو/کرمان “سیدمهدی قویدل” امروز ۲۳ مردادماه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ضمن بازدید از جهاد دانشگاهی، در نشست با رییس و معاونان جهاد دانشگاهی استان کرمان و خبرنگاران خبرگزاری های فت فتو چهل و یکمین سال تاسیس جهاد دانشگاهی و روز خبرنگار گرامیداشت و با رییس و معاونان جهاد گفتگو […]

فت فتو/کرمان “سیدمهدی قویدل” امروز ۲۳ مردادماه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ضمن بازدید از جهاد دانشگاهی، در نشست با رییس و معاونان جهاد دانشگاهی استان کرمان و خبرنگاران خبرگزاری های فت فتو چهل و یکمین سال تاسیس جهاد دانشگاهی و روز خبرنگار گرامیداشت و با رییس و معاونان جهاد گفتگو کرد.منبع:ایـسنا
? بازدیدمعاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از جهاد دانشگاهی کرمان