اهدا هشت سری جهیزیه به زوج های جوان در کهنوج

در راستای کمک به ترویج ازدواج آسان تعداد هشت سری جهیزیه از سوی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان زوج‌های جوان کهنوجی اهدا شد. منبع:آرمان

در راستای کمک به ترویج ازدواج آسان تعداد هشت سری جهیزیه از سوی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان زوج‌های جوان کهنوجی اهدا شد.منبع:آرمان