استیضاح وزیر اقتصاد منتفی شد

رئیس کمیسیون اقتصاد از منتفی شدن استیضاح وزیر اقتصاد خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با فت فتو، اظهار داشت: استیضاح وزیر اقتصاد با امضای ۲۸ نفر از نمایندگان از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون اقتصاد ارجاع شده بود. نماینده مردم کرمان ادامه داد: روز گذشته ۲۲ نفر از امضا کنندگان این طرح استیضاح به […]

رئیس کمیسیون اقتصاد از منتفی شدن استیضاح وزیر اقتصاد خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با فت فتو، اظهار داشت: استیضاح وزیر اقتصاد با امضای ۲۸ نفر از نمایندگان از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون اقتصاد ارجاع شده بود.

نماینده مردم کرمان ادامه داد: روز گذشته ۲۲ نفر از امضا کنندگان این طرح استیضاح به صورت مکتوب و یک نفر به صورت شفاهی از درخواست خود برای استیضاح وزیر انصراف دادند.

وی افزود: بنابراین گزارش انصراف استیضاح کنندگان به هیئت رئیسه مجلس از سوی کمیسیون اقتصاد ارائه شد.

به گزارش فت فتو در صورتی که بیش از ۱۰ نفر از نمایندگان پس از بررسی استیضاح در کمیسیون مربوطه با حضور وزیر بر استیضاح خود باقی بمانند این موضوع باید به هیئت رئیسه گزارش داده شده و استیضاح در جریان قرار می گیرند.

کد خبر ۳۸۴۳۱۱۶
استیضاح وزیر اقتصاد منتفی شد

منبع: مــهر
?استیضاح وزیر اقتصاد منتفی شد : اخبار استان کرمان – اجتماعی