ادامه مرگ‌های کرونایی در استان کرمان

در شبانه روز گذشته کرونا جان ۲۴کرمانی دیگر را گرفت. به گزارش فت فتو، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: موارد بستری قطعی: ۱۲۱۱مورد شامل: کرمان: ۷۱۸نفر، رفسنجان: ۶۱نفر، جیرفت: ۲۰۴نفر، بم: ۹۳نفر، سیرجان: ۱۳۵نفر و تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان  ۳۲۱۲۵مورد است. مهدی شفیعی افزود: موارد جدید بستری در ۲۴ساعت […]

در شبانه روز گذشته کرونا جان ۲۴کرمانی دیگر را گرفت.

به گزارش فت فتو، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: موارد بستری قطعی: ۱۲۱۱مورد شامل: کرمان: ۷۱۸نفر، رفسنجان: ۶۱نفر، جیرفت: ۲۰۴نفر، بم: ۹۳نفر، سیرجان: ۱۳۵نفر و تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان  ۳۲۱۲۵مورد است.

مهدی شفیعی افزود: موارد جدید بستری در ۲۴ساعت گذشته: ۲۲۶مورد و تعداد فوتی‌های قطعی به علت ابتلا به کرونا در ۲۴ساعت گذشته: ۲۴نفر و مجموع جانباختگان: ۳۸۸۵نفر است.منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? ادامه مرگ‌های کرونایی در استان کرمان