کل اخبار 110228 اخبار امروز : 10
 • افزونه جلالی را نصب کنید.
 • برابر با : Wednesday - 17 - April - 2024
 • ساعت :

  نورانی

  آیات نورانی ۸۱ تا ۹۱ سوره «حجر»
  8 - آوریل - 2024

  آیات نورانی ۸۱ تا ۹۱ سوره «حجر»

  [ad_1] آیات نورانی ۸۱ تا ۹۱ سوره «حجر» را با نیّت هدیه به روح شهید حاج‌قاسم سلیمانی و ۹۶ شهید حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان قرائت می‌کنیم. به گزارش گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان»؛ این ختم‌ها را به‌نام چهارده معصوم(ع) قرائت می‌کنیم تا ضمن ذخیره قیامت با نیت‌ تعجیل در فرج حضرت حجت(عج)، […]

  آیات نورانی ۶۱ تا ۷۰ سوره «حجر»
  6 - آوریل - 2024

  آیات نورانی ۶۱ تا ۷۰ سوره «حجر»

  آیات نورانی ۶۱ تا ۷۰ سوره «حجر» را با نیّت هدیه به روح شهید حاج‌قاسم سلیمانی و ۹۶ شهید حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان قرائت می‌کنیم. به گزارش گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان»؛ این ختم‌ها را به‌نام چهارده معصوم(ع) قرائت می‌کنیم تا ضمن ذخیره قیامت با نیت‌ تعجیل در فرج حضرت حجت(عج)، طول […]

  آیات نورانی ۲۱ تا ۳۰ سوره «حجر»
  2 - آوریل - 2024

  آیات نورانی ۲۱ تا ۳۰ سوره «حجر»

  آیات نورانی ۲۱ تا ۳۰ سوره «حجر» را با نیّت هدیه به روح شهید حاج‌قاسم سلیمانی و ۹۶ شهید حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان قرائت می‌کنیم. به گزارش گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان»؛ این ختم‌ها را به‌نام چهارده معصوم(ع) قرائت می‌کنیم تا ضمن ذخیره قیامت با نیت‌ تعجیل در فرج حضرت حجت(عج)، طول […]

  آیات نورانی ۲۱ تا ۳۰ سوره «ابراهیم»
  29 - مارس - 2024

  آیات نورانی ۲۱ تا ۳۰ سوره «ابراهیم»

  آیات نورانی ۲۱ تا ۳۰ سوره «ابراهیم» را با نیّت هدیه به روح شهید حاج‌قاسم سلیمانی و ۹۶ شهید حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان قرائت می‌کنیم. به گزارش گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان»؛ این ختم‌ها را به‌نام چهارده معصوم(ع) قرائت می‌کنیم تا ضمن ذخیره قیامت با نیت‌ تعجیل در فرج حضرت حجت(عج)، طول […]

  آیات نورانی ۱ تا ۱۰ سوره «ابراهیم»
  26 - مارس - 2024

  آیات نورانی ۱ تا ۱۰ سوره «ابراهیم»

  آیات نورانی ۱ تا ۱۰ سوره «ابراهیم» را با نیّت هدیه به روح شهید حاج‌قاسم سلیمانی و ۹۶ شهید حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان قرائت می‌کنیم. به گزارش گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان»؛ این ختم‌ها را به‌نام چهارده معصوم(ع) قرائت می‌کنیم تا ضمن ذخیره قیامت با نیت‌ تعجیل در فرج حضرت حجت(عج)، طول […]

  آیات نورانی ۱۰۸ تا ۱۱۱ سوره «یوسف»
  21 - مارس - 2024

  آیات نورانی ۱۰۸ تا ۱۱۱ سوره «یوسف»

  آیات نورانی ۱۰۸ تا ۱۱۱ سوره «یوسف» را با نیّت هدیه به روح شهید حاج‌قاسم سلیمانی و ۹۶ شهید حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان قرائت می‌کنیم. به گزارش گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان»؛ این ختم‌ها را به‌نام چهارده معصوم(ع) قرائت می‌کنیم تا ضمن ذخیره قیامت با نیت‌ تعجیل در فرج حضرت حجت(عج)، طول […]

  آیات نورانی ۹۷ تا ۱۰۷ سوره «یوسف»

  آیات نورانی ۹۷ تا ۱۰۷ سوره «یوسف»

  آیات نورانی ۹۷ تا ۱۰۷ سوره «یوسف» را با نیّت هدیه به روح شهید حاج‌قاسم سلیمانی و ۹۶ شهید حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان قرائت می‌کنیم. به گزارش گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان»؛ این ختم‌ها را به‌نام چهارده معصوم(ع) قرائت می‌کنیم تا ضمن ذخیره قیامت با نیت‌ تعجیل در فرج حضرت حجت(عج)، طول […]

  آیات نورانی ۷۵ تا ۸۵ سوره «یوسف»
  19 - مارس - 2024

  آیات نورانی ۷۵ تا ۸۵ سوره «یوسف»

  آیات نورانی ۷۵ تا ۸۵ سوره «یوسف» را با نیّت هدیه به روح شهید حاج‌قاسم سلیمانی و ۹۶ شهید حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان قرائت می‌کنیم. به گزارش گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان»؛ این ختم‌ها را به‌نام چهارده معصوم(ع) قرائت می‌کنیم تا ضمن ذخیره قیامت با نیت‌ تعجیل در فرج حضرت حجت(عج)، طول […]

  آیات نورانی ۶۴ تا ۷۴ سوره «یوسف»
  18 - مارس - 2024

  آیات نورانی ۶۴ تا ۷۴ سوره «یوسف»

  آیات نورانی ۶۴ تا ۷۴ سوره «یوسف» را با نیّت هدیه به روح شهید حاج‌قاسم سلیمانی و ۹۶ شهید حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان قرائت می‌کنیم. به گزارش گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان»؛ این ختم‌ها را به‌نام چهارده معصوم(ع) قرائت می‌کنیم تا ضمن ذخیره قیامت با نیت‌ تعجیل در فرج حضرت حجت(عج)، طول […]

  آیات نورانی ۵۳ تا ۶۳ سوره «یوسف»
  17 - مارس - 2024

  آیات نورانی ۵۳ تا ۶۳ سوره «یوسف»

  آیات نورانی ۵۳ تا ۶۳ سوره «یوسف» را با نیّت هدیه به روح شهید حاج‌قاسم سلیمانی و ۹۶ شهید حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان قرائت می‌کنیم. به گزارش گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان»؛ این ختم‌ها را به‌نام چهارده معصوم(ع) قرائت می‌کنیم تا ضمن ذخیره قیامت با نیت‌ تعجیل در فرج حضرت حجت(عج)، طول […]

  آیات نورانی ۴۳ تا ۵۲ سوره «یوسف»
  16 - مارس - 2024

  آیات نورانی ۴۳ تا ۵۲ سوره «یوسف»

  آیات نورانی ۴۳ تا ۵۲ سوره «یوسف» را با نیّت هدیه به روح شهید حاج‌قاسم سلیمانی و ۹۶ شهید حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان قرائت می‌کنیم. به گزارش گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان»؛ این ختم‌ها را به‌نام چهارده معصوم(ع) قرائت می‌کنیم تا ضمن ذخیره قیامت با نیت‌ تعجیل در فرج حضرت حجت(عج)، طول […]

  آیات نورانی ۲۲ تا ۳۲ سوره «یوسف»
  14 - مارس - 2024

  آیات نورانی ۲۲ تا ۳۲ سوره «یوسف»

  آیات نورانی ۲۲ تا ۳۲ سوره «یوسف» را با نیّت هدیه به روح شهید حاج‌قاسم سلیمانی و ۹۶ شهید حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان قرائت می‌کنیم. به گزارش گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان»؛ این ختم‌ها را به‌نام چهارده معصوم(ع) قرائت می‌کنیم تا ضمن ذخیره قیامت با نیت‌ تعجیل در فرج حضرت حجت(عج)، طول […]

  آیات نورانی ۱۲۰ تا ۱۲۳ سوره «هود»
  11 - مارس - 2024

  آیات نورانی ۱۲۰ تا ۱۲۳ سوره «هود»

  آیات نورانی ۱۲۰ تا ۱۲۳ سوره «هود» را با نیّت هدیه به روح شهید حاج‌قاسم سلیمانی و ۹۶ شهید حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان قرائت می‌کنیم. به گزارش گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان»؛ این ختم‌ها را به‌نام چهارده معصوم(ع) قرائت می‌کنیم تا ضمن ذخیره قیامت با نیت‌ تعجیل در فرج حضرت حجت(عج)، طول […]

  آیات نورانی ۴۴ تا ۵۴ سوره «هود»
  4 - مارس - 2024

  آیات نورانی ۴۴ تا ۵۴ سوره «هود»

  آیات نورانی ۴۴ تا ۵۴ سوره «هود» را با نیّت هدیه به روح شهید حاج‌قاسم سلیمانی و ۹۶ شهید حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان قرائت می‌کنیم. به گزارش گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان»؛ این ختم‌ها را به‌نام چهارده معصوم(ع) قرائت می‌کنیم تا ضمن ذخیره قیامت با نیت‌ تعجیل در فرج حضرت حجت(عج)، طول […]

  آیات نورانی ۳۳ تا ۴۳ سوره «هود»
  3 - مارس - 2024

  آیات نورانی ۳۳ تا ۴۳ سوره «هود»

  آیات نورانی ۳۳ تا ۴۳ سوره «هود» را با نیّت هدیه به روح شهید حاج‌قاسم سلیمانی و ۹۶ شهید حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان قرائت می‌کنیم. به گزارش گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان»؛ این ختم‌ها را به‌نام چهارده معصوم(ع) قرائت می‌کنیم تا ضمن ذخیره قیامت با نیت‌ تعجیل در فرج حضرت حجت(عج)، طول […]

  آیات نورانی ۹۳ تا ۱۰۲ سوره «یونس»
  27 - فوریه - 2024

  آیات نورانی ۹۳ تا ۱۰۲ سوره «یونس»

  آیات نورانی ۹۳ تا ۱۰۲ سوره «یونس» را به نیّت هدیه به روح شهید حاج‌قاسم سلیمانی و ۹۶ شهید حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان قرائت می‌کنیم. به گزارش گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان»؛ این ختم‌ها را به‌نام چهارده معصوم(ع) قرائت می‌کنیم تا ضمن ذخیره قیامت با نیت‌ تعجیل در فرج حضرت حجت(عج)، طول […]

  برو بالا
  google-site-verification=LpVT_XOmM0mXIQSH9gdbeL6NcB6rRetHYPJ3RBKu11A