۶ پروژه ورزشی در شهرستان رفسنجان به بهره برداری رسید

با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کرمان، ۶ پروژه ورزشی در شهرستان رفسنجان به بهره برداری رسید. به گزارش فت فتو؛ با حضور ماشاالله میرزا حسینی زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال هنرستان تربیت بدنی دخترانه نرجس، سالن بدن سازی فرهنگیان، اولین سالن تخصصی فوتبال شهرستان رفسنجان، کف پوش سالن چند […]

با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کرمان، ۶ پروژه ورزشی در شهرستان رفسنجان به بهره برداری رسید.

به گزارش فت فتو؛ با حضور ماشاالله میرزا حسینی زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال هنرستان تربیت بدنی دخترانه نرجس، سالن بدن سازی فرهنگیان، اولین سالن تخصصی فوتبال شهرستان رفسنجان، کف پوش سالن چند منظوره کانون امام خمینی، زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال دبیرستان فرهنگیان، چمن مینی فوتبال دبیرستان مجتبی اسدی و سالن کشتی در دبستان فاطمه معاون به عنوان سومین سالن کشتی شهر رفسنجان به بهره برداری رسید.

بر پایه این گزارش این پروژه ها با همکاری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان، مجتمع مس سرچشمه، شهرداری و هیات کشتی  رفسنجان به سرانجام رسیده اند.منبع:بــرنا
?
۶ پروژه ورزشی در شهرستان رفسنجان به بهره برداری رسید