۲ پیشنهاد برای اجرای بهتر و موفق‌تر «طرح الف و ب»

استادیار گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان گفت: اجرای درست و هدفمند طرح الف و ب موجب پیشرفت دانشگاه در دو بعد علمی و اقتصادی دانشگاه می‌شود. محمد خداوردی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های فت فتو درباره مزایا و فواید طرح الف و ب اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: در […]

استادیار گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان گفت: اجرای درست و هدفمند طرح الف و ب موجب پیشرفت دانشگاه در دو بعد علمی و اقتصادی دانشگاه می‌شود.

محمد خداوردی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های فت فتو درباره مزایا و فواید طرح الف و ب اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: در گروه الف این طرح همکاری و حضور اعضای هیئت علمی در دانشگاه بیشتر و ارتباط آنها با بخش‌های مختلف دانشگاه بیش از پیش فراهم شده است.

وی افزود: اجرای درست و هدفمند این طرح موجب پیشرفت دانشگاه در دو بُعد علمی و اقتصادی خانواده دانشگاه آزاد اسلامی و معرفی توانایی علمی اعضای هیئت علمی به جامعه می‌شود.


بیشتر بخوانید:

افزایش تولید علم و ارتقای دانش فنی استادان با اجرای «طرح الف و ب»

خروج دانشگاه از پژوهش صِرف با اجرای «طرح الف و ب»

تأثیر «طرح الف و ب» در پویایی و فعالیت اعضای هیئت علمی

از حضور منظم استاد در دانشگاه تا تبادل علمی مستمر با دانشجویان


استادیار گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان برای اجرای بهتر این طرح، پیشنهادهای ویژه‌ای مطرح و بیان کرد: برای امکان اجرای بهتر طرح از سوی سازمان مرکزی، استادان به گروه‌های مختلف علوم انسانی، فنی و مهندسی، کشاورزی و هنر تقسیم شوند.

خداوردی عنوان کرد: می‌توان با ارائه بخشنامه‌هایی از سوی سازمان مرکزی به تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به‌ویژه وزارت علوم و دانشگاه‌های دولتی و پزشکی امکان همکاری اعضای هیئت علمی با آنها فراهم آید تا آنان براساس رشته تحصیلی و تخصص‌شان در رفع نیازها و درآمدهای دانشگاه گام بردارند.

انتهای پیام/۴۱۰۳/۴۰۶۲/منبع:آنـــا
? ۲ پیشنهاد برای اجرای بهتر و موفق‌تر «طرح الف و ب»