گسترش اعتراضات به تخلفات انتخاباتی در شهرستان‌های بافت، رابر و ارزوئیه

موجی از گزارش‌ها و اعتراضات شهروندان در شهرستان‌های بافت، رابر و ارزوئیه در استان کرمان، نشان از نارضایتی گسترده نسبت به نحوه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی دارد.

موجی از گزارش‌ها و اعتراضات شهروندان در شهرستان‌های بافت، رابر و ارزوئیه در استان کرمان، نشان از نارضایتی گسترده نسبت به نحوه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی دارد. شهروندان مدعی اعمال تخلفات انتخاباتی به نفع نامزدی خاص هستند و خواهان رسیدگی دقیق و عادلانه هستند. بر اساس گزارش دریافتی بیش از ۵۰۰۰ نفر در کارزاری با هشتگ #صیانت_از_آرا خواستار شفاف‌سازی و برخورد جدی با مفسدان انتخاباتی شده‌اند.

 

به گزارش نذیر کرمان، این کارزار با هدف رسیدگی به تخلفات گسترده انتخاباتی به نفع یک کاندیدای خاص انجام شده است. ادعاهایی مانند اخذ رای با استفاده از کد ملی و تاریخ تولد بدون حضور افراد، دخالت اعضای اجرایی در معرفی یک کاندیدا و دستکاری آرا، از جمله مسائلی هستند که در این کارزار مطرح شده‌اند.

شهروندان از شورای نگهبان، استانداری کرمان و هیئت نظارت بر انتخابات وزارت کشور خواستار رسیدگی به این مسائل شده‌اند و امیدوارند که با رسیدگی شایسته به این درخواست، موجبات بازگشت اعتماد آن‌ها به عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.

با توجه به اینکه تعداد امضاکنندگان این کارزار بیش از ۵۰۰۰ نفر است، این موضوع نشان‌دهنده‌ی نگرانی‌های گسترده در میان شهروندان این شهرستان‌ها در مورد امور انتخاباتی است.

 

در متن این کارزار که خطاب به شورای نگهبان، استانداری کرمان و هیئت نظارت بر انتخابات وزارت کشور نوشته شده آمده است:

ما شهروندان شهرستان‌های بافت، رابرو ارزوییه درخواست خود را از این طریق با هدف رسیدگی به تخلفات گسترده‌ی انتخاباتی به نفع یک کاندیدای خاص همچون اخذ رای با کد ملی و تاریخ تولد بدون حضور افراد، دخالت اعضای اجرایی در معرفی یک کاندیدا و دستکاری آرا به شورای محترم نگهبان، استانداری کرمان و هیئت نظارت بر انتخابات وزارت کشور ارسال می‌کنیم . امید که با رسیدگی شایسته به این درخواست، موجبات بازگشت اعتماد ما به عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران گردد.

مردم این شهرستان‌ها امیدوارند که با رسیدگی شایسته به این درخواست، موجبات بازگشت اعتماد آن‌ها به عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.

برای پیگیری این کارزار، شهروندان می‌توانند به آدرس اینترنتی www.karzar.net/105401 مراجعه کنند. همچنین، این کارزار را می‌توان با هشتگ #صیانت_از_آرا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کرد.