گردشگری و خدمات ظرفیت زیادی برای ایجاد اشتغال در استان قزوین دارد  

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: توجه جدی به ظرفیت بخش های گردشگری و خدمات می تواند به ایجاد اشتغال بیشتری در استان کمک کند.    گردشگری و خدمات ظرفیت زیادی برای ایجاد اشتغال در استان قزوین دارد   منبع: بــرنا ? گردشگری و خدمات ظرفیت زیادی برای ایجاد اشتغال در استان […]


مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: توجه جدی به ظرفیت بخش های گردشگری و خدمات می تواند به ایجاد اشتغال بیشتری در استان کمک کند. 
 
گردشگری و خدمات ظرفیت زیادی برای ایجاد اشتغال در استان قزوین دارد  

منبع: بــرنا
? گردشگری و خدمات ظرفیت زیادی برای ایجاد اشتغال در استان قزوین دارد