کشف دارو در کرمان

چند اَنبار داروی دپو شده در کرمان کشف شد. به گزارش فت فتو؛رییس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان از کشف انواع دارو در شهر کرمان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد. سرھنگ حمیدرضا میرحبیبی گفت: پذیرفته نیست که دارو در داروخانه ھا کمیاب باشد و با قیمت چند برابر در بازار توسط افراد […]

چند اَنبار داروی دپو شده در کرمان کشف شد.

به گزارش فت فتو؛رییس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان از کشف انواع دارو در شهر کرمان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد.

سرھنگ حمیدرضا میرحبیبی گفت: پذیرفته نیست که دارو در داروخانه ھا کمیاب باشد و با قیمت چند برابر در بازار توسط افراد سودجو عرضه شود، لذابا توجه به کمبود داروھای مختلف در بازار ورود قاطع به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: طرح ضربتی مقابله با سوداگران و سودجویان دارو در سطح استان کرمان اجرا شد و با تلاش ھای شبانه روزی و اقدامات فنی و پلیسی ماموران، دو انبار در حاشیه شھر که مقادیر زیادی دارو در آن دپو شده بود، شناسایی شد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان گفت: ماموران پس از کسب دستور قضائی و در بازرسی از انبارھای مذکور، انواع دارو و  لوازم آرایشی و بھداشتی کشف و دو متھم دستگیر شد.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اقلام کشف شده را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند، افزود: متھمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی و داروھای کشف شده نیز برای توزیع بین بیماران تحویل نماینده دانشگاه علوم پزشکی شد.

سرهنگ میرحبیبی به اجرای سه روزه طرح مبارزه با قاچاق کالا در استان هم اشاره کرد وگفت : در این طرح انواع کالاهای اساسی مردم ، لوازم ارایشی و دخانی به ارزش ۹۷ میلیارد ریال کشف وضبط شد.
کشف دارو در کرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? کشف دارو در کرمان