کسری بودجه به عربستان رسید

وزارت دارایی عربستان اعلام کرد، عربستان با وجود قیمت بالای نفت، در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ در آستانه مواجهه با کسری بودجه است. کسری بودجه به عربستان رسید منبع: بــرنا ? کسری بودجه به عربستان رسید


وزارت دارایی عربستان اعلام کرد، عربستان با وجود قیمت بالای نفت، در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ در آستانه مواجهه با کسری بودجه است.
کسری بودجه به عربستان رسید

منبع: بــرنا
? کسری بودجه به عربستان رسید