کرمان در انتظار تامین واکسن است

کرمان- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه کرمان در انتظار تامین واکسن است، گفت: امیدواریم این کمبود تا پایان هفته برطرف شود. به گزارش فت فتو، حسین صافی زاده شنبه شب در رابطه با وضعیت روند واکسیناسیون در کرمان به خبرنگاران گفت: در کرمان شش مرکز واکسیناسیون فعال داریم و روزانه حدود […]

کرمان- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه کرمان در انتظار تامین واکسن است، گفت: امیدواریم این کمبود تا پایان هفته برطرف شود.

به گزارش فت فتو، حسین صافی زاده شنبه شب در رابطه با وضعیت روند واکسیناسیون در کرمان به خبرنگاران گفت: در کرمان شش مرکز واکسیناسیون فعال داریم و روزانه حدود ۱۲ هزار نفر را می‌توانیم پاسخگو باشیم. در دانشگاه علوم پزشکی کرمان هم می‌توانیم در طول روز تا ظرفیت ۲۰ هزار نفر را نیز پاسخگو باشیم.

صافی زاده افزود: در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان حدود ۲۹.۵ درصد یک دوز واکسن را دریافت کرده‌اند و حدود ۹.۵ درصد دوز دوم را نیز دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه کرمان در انتظار تأمین واکسن است، اظهار کرد: حدود ۵۰ هزار دوز برای نوبت دوم باید تزریق کنیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ابراز امیدواری کرد که این تعداد دوز تا پایان هفته تأمین بشود تا بتوانیم پاسخگوی نیاز مردم باشیم.

کد خبر ۵۲۸۵۹۵۰
کرمان در انتظار تامین واکسن است

منبع:مــهر
? کرمان در انتظار تامین واکسن است