کاپیتان پرسپولیس بهترین شد

کاپیتان اول سرخ‌ها بهترین بازیکن دیدار پرسپولیس و الدحیل شد. کاپیتان پرسپولیس بهترین شد منبع: بــرنا ? کاپیتان پرسپولیس بهترین شد


کاپیتان اول سرخ‌ها بهترین بازیکن دیدار پرسپولیس و الدحیل شد.
کاپیتان پرسپولیس بهترین شد

منبع: بــرنا
? کاپیتان پرسپولیس بهترین شد