پیام تبریک مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی در پی کسب  مدال طلای حسین رسولی در کاروان هانگژو جمهوری اسلامی ایران

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی در پی کسب  مدال طلای حسین رسولی در کاروان هانگژو جمهوری اسلامی این پیروزی را طی پیامی تبریک گفت پیام تبریک مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی در پی کسب  مدال طلای حسین رسولی در کاروان هانگژو جمهوری اسلامی ایران منبع: بــرنا ? پیام تبریک مدیرکل ورزش و جوانان […]


مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی در پی کسب  مدال طلای حسین رسولی در کاروان هانگژو جمهوری اسلامی این پیروزی را طی پیامی تبریک گفت
پیام تبریک مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی در پی کسب  مدال طلای حسین رسولی در کاروان هانگژو جمهوری اسلامی ایران

منبع: بــرنا
? پیام تبریک مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی در پی کسب  مدال طلای حسین رسولی در کاروان هانگژو جمهوری اسلامی ایران