وقایع مهم روز هفتم محرم / بستن آب به روی سپاه امام حسین(ع)

در کتاب حوادث الایام، سید مهدی مرعشی نجفی مهمترین وقایع رخداده شده در هفتم محرم به شرح ذیل است . به گزارش برنا؛ مهمترین وقایع هفتم محرم الحرام عبارتند از : ۱-ملاقات امام حسین علیه السلام با ابن سعد در شب هفتم  امام حسین علیه السلام ملاقات وگفتگو کردند. خولی بن یزید اصبحی چون عداوت […]

در کتاب حوادث الایام، سید مهدی مرعشی نجفی مهمترین وقایع رخداده شده در هفتم محرم به شرح ذیل است .

به گزارش برنا؛ مهمترین وقایع هفتم محرم الحرام عبارتند از :

۱-ملاقات امام حسین علیه السلام با ابن سعد

در شب هفتم  امام حسین علیه السلام ملاقات وگفتگو کردند. خولی بن یزید اصبحی چون عداوت شدیدی با امام حسین علیه السلام داشت ماجرا را به عمر سعد گزارش داد و آن ملعون نامه ای برای عمر سعد نوشت و او را از این ملاقات ها بر حذر داشت و دستور منع آب را صادر کرد.

۲- آب را به روى اهلبیت عصمت(ع) بستند ۶۱ ق

امروز از ابن زیاد ملعون به عمر بن سعد نامه رسید به این مضمون: یابن سعد میان حسین و آب فرات حائل شو و کار را برایشان تنگ بگیر و نگذار یک قطره آب بنوشند چنانکه به عثمان کردند، ابن سعد همان وقت عمر و بن حجاج را با پانصد سوار بر شریعه موکّل گرداند.

عطش بر امام و اصحاب کرام غالب شد برادرش عباس را خواند و با سى نفر فارس و بیست پیاده شبانه با بیست مشک به طلب آب فرستاد عمروبن حجاج سر کرده موکلین آب صیحه زد شما کیستید نافع جواب داد منم پسر عموى تو آمدم بیاشامم گفت بخور گوارا باد.

نافع گفت واى بر تو مى گوئى من آب بخورم حسین و اهلبیتش تشنه بمیرند عمرو گفت راست گفتى اما به ما دستور داده اند مانع شویم نافع باصحاب صیحه زد داخل فرات شوید و عمرو هم صیحه زد مانع شوید و بجنگید عده اى از اصحاب جنگ مى کردند و عده اى مشکها را پر مى نمودند و کسى از اصحاب امام کشته نشد و آب را به خیام رساندند و اهل  بیت  آب خوردند.

 منبع:بــرنا
?
وقایع مهم روز هفتم محرم / بستن آب به روی سپاه امام حسین(ع)