واکسیناسیون بیش از ۵۴ هزار معلول ذهنی حرکتی در استان کرمان

صادق زاده گفت: همه سالمندان مقیم در مراکز کرمان در اولین اقدام واکسیناسیون واکسن تزریق شد و گروه بعدی معلولین شدید ذهنی حرکتی بودند که خوشبختانه که این گروه هم در استان کرمان قریب به ۵۴ هزار و ۲۰۰ نفر هستند  واکسیناسیون انجام شد. عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان در گفتگو با اقطاع […]

صادق زاده گفت: همه سالمندان مقیم در مراکز کرمان در اولین اقدام واکسیناسیون واکسن تزریق شد و گروه بعدی معلولین شدید ذهنی حرکتی بودند که خوشبختانه که این گروه هم در استان کرمان قریب به ۵۴ هزار و ۲۰۰ نفر هستند  واکسیناسیون انجام شد.

عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان در گفتگو با اقطاع خبر، اظهار کرد: سازمان بهزیستی متولی اقشار زیادی از گروه های آسیب پذیر و بویژه سالمندان، معلولان ذهنی جسمی بیماران روانی و سایر گروه ها و افراد دارای اعتیاد، خانواده های بدسرپرست و سرپرست خانوار است.

وی با اشاره به اینکه واکسن در واقع در جامعه ما از افراد با ریسک بالا شروع شد اولین گروه سالمندان بودند که بیشتر در درگیری کوید قرار می گرفتند، اذعان کرد: همه سالمندان مقیم در مراکز کرمان در اولین اقدام واکسیناسیون واکسن تزریق شد و گروه بعدی معلولین شدید ذهنی حرکتی بودند که خوشبختانه که این گروه هم در استان کرمان قریب به ۵۴ هزار و ۲۰۰ نفر هستند  واکسیناسیون انجام شد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان افزود: بیماران روانی مزمن که ۱۵۰۰ نفر هستند نیز واکسینه شدند و به ترتیب افراد باتوجه به شرایطی که دارند تزریق واکسن آنها در حال انجام است.

صادق زاده در پاسخ به این سوال که بیشترین واکسن تزریق شده ایرانی بوده یا خارجی ، بیان کرد: مکانیزم تزریق واکسن به عهده دانشگاه های علوم پزشکی است و دلیل آن این است که یک کار تخصصی است به همین جهت ما هم اصراری بر مداخله بجز معرفی گروه هدف و نظارت بر اینکه این گروه واکسینه می شود دخالت دیگری نکردیم.

وی تصریح کرد: لیست هایی که از کشور هماهنگ می شود همه این توافقات بین وزارت رفاه و وزارت بهداشت انجام و سپس به استانها ابلاغ می گردد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان اذعان کرد: تاکنون واکسیناسیون افراد با ریسک بالا انجام شده است و اینکه چه نوع واکسنی تا به الان تزریق شده به عهده ما نیست در واقع خود دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت تعیین می کند که چه نوع واکسنی تزریق شود.

انتهای پیام/نامجو
 

واکسیناسیون بیش از ۵۴ هزار معلول ذهنی حرکتی در استان کرمانمنبع:آرمان