واردات ماهانه نفت به هند رکورد زد

در پی اختلالات کشتیرانی در دریای سرخ که ورود محموله‌ها از قاره آمریکا را در دسامبر به تاخیر انداخت، واردات نفت به هند، در ژانویه به رکورد ماهانه بالایی رسید. واردات ماهانه نفت به هند رکورد زد منبع: بــرنا ? واردات ماهانه نفت به هند رکورد زد


در پی اختلالات کشتیرانی در دریای سرخ که ورود محموله‌ها از قاره آمریکا را در دسامبر به تاخیر انداخت، واردات نفت به هند، در ژانویه به رکورد ماهانه بالایی رسید.
واردات ماهانه نفت به هند رکورد زد

منبع: بــرنا
? واردات ماهانه نفت به هند رکورد زد