هم‌افزایی و خرد جمعی نکته مهم شرکت در انتخابات

عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان گفت: هم‌افزایی و خرد جمعی است که سبب نزدیکی ما به قله‌های موفقیت می‌شود و این مهم جز رسالت‌های مهم انسانی است. به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان» حامدحسینخانی در پیامی ویدیویی از مردم جهت شرکت پرشور در انتخابات دعوت کرد، چراکه انتخابات صحنه‌ای از خردجمعی […]

عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان گفت: هم‌افزایی و خرد جمعی است که سبب نزدیکی ما به قله‌های موفقیت می‌شود و این مهم جز رسالت‌های مهم انسانی است.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان» حامدحسینخانی در پیامی ویدیویی از مردم جهت شرکت پرشور در انتخابات دعوت کرد، چراکه انتخابات صحنه‌ای از خردجمعی و هم‌افزایی ملی محسوب می‌شود.

انتهاب خبر/ تاج‌الدینی 
هم‌افزایی و خرد جمعی نکته مهم شرکت در انتخابات

منبع:آرمـان
? هم‌افزایی و خرد جمعی نکته مهم شرکت در انتخابات